توضیحات دوره

کلاس روباتیک آنلاین 

گروه سنی بالاتر از 11 سال

در این کلاس، بچه ها کلاس روباتیک لگو را با ابزار لگوی خود در خانه تجربه خواهند کرد

طول دوره: 6 جلسه + 1 جلسه هماهنگی

مدت زمان هر جلسه: 60 دقیقه

روباتیک آنلاین(1) 6 جلسه اول

ابزار مورد نیاز 6 جلسه اول

بسته ev3