group-2
دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86
سه روز از ساعت ۹ تا ۱۷
چهار روز از ساعت ۹ تا ۱۷
چهار روز از ساعت ۹ تا ۱۷
شش روز از ساعت ۹ تا ۱۷
پنج روز از ساعت ۹ تا ۱۷

 هزینه شرکت در دوره‌های تربیت مربی لگوی آموزشی، به ازای هر یک روز 4500000 ریال می‌باشد.

STEM مربیان سطح

photo_2017-02-20_16-19-53
امید فیاضی
IMG_8670
فائزه مازندرانی
hfds
مرتضی فرازمند
IMG_5034aaaa
محمد افشار
IMG_0383
محمد رضا شهیدی