نخستین همایش و کارگاه تخصصی آموزشی طراحی خدمات با حمایت لگوی آموزشی

نخستین همایش و کارگاه تخصصی آموزشی طراحی خدمات با حمایت لگوی آموزشی
نخستین همایش و کارگاه تخصصی آموزشی طراحی خدمات مبتنی بر روش‌شناسی نامان از تاریخ 19 تا 22 دی ماه 1394در دانشکده‌ی طراحی صنعتی دانشگاه تهران با همکاری مرکز طبی کودکان دکتر قریب و با حمایت اداره کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران و مؤسسه الگوی آموزشی ساخت و اندیشه‌ی یکتا (نمایندگی انحصاری لگوی آموزشی در ایران) برگزار شد.
 
١٣٩٤/١٠/٢٥
 
با روشن شدن اهمیت خدمات به‌خصوص در دو دهه‌ی اخیر، به تدریج زمینه‌های مرتبط با خدمات و اثرگذار بر آن، توسعه یافتند. یکی از اصلی‌ترین این زمینه‌ها، طراحی خدمات است.
 سازمان‌ها و مؤسسات مختلف دریافتند همان‌طور که طراحی نامناسب یک محصول می‌تواند موجب زیان رساندن به آن‌ها شود، طراحی یک چرخه‌ی خدماتی غلط هم می‌تواند باعث ضرر و زیان شود. حتی یک محصول خوب نیز می‌تواند قربانی یک خدمت‌رسانی نادرست شود. با روشن شدن لزوم طراحی خدمات، شناسایی فرایندها، روش‌ها و ابزار طراحی خدمات سرعت گرفت و امروزه شاهد کاربرد نمونه‌های آن‌ها در سازمان‌ها و مؤسسات علمی مختلف هستیم.
ما از طراحی خدمات به‌عنوان فرایند طرح و برنامه‌ریزی برای مردم، سازمان‌ها، ارتباط‌ها و ملزومات فیزیکی خدمات با هدف بهبود کیفیت خدمات، تجربه‌ی کاربر و تعامل میان ارائه کننده و کاربر یاد می‌کنیم.
سیر طراحی خدمات برای یک سازمان، همواره با جمع‌آوری دیدگاه افراد مرتبط با آن و کاربران نهایی آن سازمان شروع می‌شود. این یافته‌ها به مشخص شدن یک چالش طراحی واقعی منتهی می‌شوند. سپس، با تبادل ایده‌ها میان تمام افراد درگیر و مرتبط با پروژه، یک مفهوم شکل می‌گیرد. این مفهوم به سمت یک صورت قابل ارزیابی، توسعه می‌یابد و با ارزیابی و بهبود مستمر، تا جایی که امکان دارد مطابق اهداف پیش می‌رود.
نخستین همایش و کارگاه تخصصی آموزشی طراحی خدمات مبتنی بر روش‌شناسی نامان از تاریخ 19 تا 22 دی ماه 1394در دانشکده‌ی طراحی صنعتی دانشگاه تهران با همکاری مرکز طبی کودکان دکتر قریب و با حمایت اداره کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران و مؤسسه الگوی آموزشی ساخت و اندیشه‌ی یکتا (نمایندگی انحصاری لگوی آموزشی در ایران) برگزار شد.
مخاطبان این همایش و کارگاه، دانشجویان رشته‌های طراحی صنعتی، مدیریت، پزشکی و … بودند. مدرسان این کارگاه و سخنرانان همایش، مدیران و استادان بلژیکی شرکت نامان بودند. گفتنی است روش‌شناسی نامان در چند دانشگاه کشور بلژیک تدریس می‌شود. کریستل وان آئل، یوانس وندرملن و ویشال جانکی مهمانان این همایش و کارگاه بودند. دبیر اجرایی همایش و کارگاه دکتر وحید چوپانکاره ریاست دانشکده طراحی صنعتی دانشگاه تهران و دبیر علمی همایش و کارگاه سرکار خانم دکتر مریم خلیلی بودند.
در پایان دوره به شرکت‌کنندگان گواهی شرکت در دوره‌ی طراحی خدمات از جانب شرکت نامان و دانشگاه تهران اعطا شد.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
حضور تیم نامان در دفتر لگوی آموزشی
 


منبع خبری: 

/*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*/