گزارش تصویری دومین جشنواره روزتو با لگو بساز

گزارش تصویری دومین جشنواره روزتو با لگو بساز

دومین جشنواره روزتو با لگو بسازبا حضور بیش از 2500 نفر از علاقمندان لگوی آموزشی در 29 بهمن ماه 1395 در مرکز آفرینش‌های فرهنگی، هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار گردید. در این جشنواره خدمات آموزشی خانه کودک لگوی شهر تهران معرفی گردید. گفتنی است اولین جشنواره روزتو با لگوبساز خرداد ماه سال جاری برگزار گردید.

IMG_4639 IMG_4737 IMG_4810 IMG_4861-2 IMG_5011 IMG_5054 IMG_5074 IMG_9830

/*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*/