جشن سال نوی مربیان لگوی آموزشی تهران

جشن سال نوی مربیان لگوی آموزشی تهران

جشن سال نوی مربیان لگوی آموزشی تهران، در هجدهم اسفندماه سال جاری در دفتر مرکزی برگزار شد. این برنامه در فضایی شاد و در قالب یک مسابقه با هدف ساخت سفره ی هفت سین اجرا گردید. در ادامه تصاویر مربوط به این رویداد را مشاهده می نمایید.

DSC_0126 DSC_0514 DSC_0506 DSC_0499 DSC_0483 DSC_0463 DSC_0457 DSC_0399 DSC_0360 DSC_0341 DSC_0337 DSC_0324 DSC_0290 DSC_0263 DSC_0259 DSC_0249 DSC_0178

/*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*/