كارگاه افزايش هوش اجتماعي و EQ خردسالان در روند رشد طبيعي دانشكده روانشناسي دانشكاه تهران

كارگاه افزايش هوش اجتماعي و EQ خردسالان در روند رشد طبيعي  دانشكده روانشناسي دانشكاه تهران
كارگاه افزايش هوش اجتماعي و EQ خردسالان در روند رشد طبيعي دانشكده روانشناسي دانشكاه تهران   استاد دكتر افروز استاد ممتاز دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران نقش اموزش هاي نوين در بهبود رشد نواموزان ارتقا EQ  و هوش اجتماعي دكتر ميراسدي پژوهشگر دانشگاه تهران ارتقا EQ  و هوش اجتماعي با سيستم كومان ايالات متحده بومي شده […]
Read More

مراسم جشن روز معلم با حضور مربیان لگوی آموزشی-اردیبهشت96

مراسم جشن روز معلم با حضور مربیان لگوی آموزشی-اردیبهشت96
جشن روز معلم با حضور مربیان لگوی آموزشی، کادر دفتر مرکزی و آموزشگاه های شهر تهران، در روز جمعه پانزدهم اردیبهشت در رستوران گردان برج میلاد برگزار شد. در ادامه تصاویر مربوط به این رویداد را مشاهده می نمایید.
Read More