كارگاه افزايش هوش اجتماعي و EQ خردسالان در روند رشد طبيعي دانشكده روانشناسي دانشكاه تهران

كارگاه افزايش هوش اجتماعي و EQ خردسالان در روند رشد طبيعي  دانشكده روانشناسي دانشكاه تهران

كارگاه افزايش هوش اجتماعي و EQ خردسالان در روند رشد طبيعي

دانشكده روانشناسي دانشكاه تهران

 

استاد دكتر افروز
استاد ممتاز دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
نقش اموزش هاي نوين در بهبود رشد نواموزان

ارتقا EQ  و هوش اجتماعي

دكتر ميراسدي
پژوهشگر دانشگاه تهران

ارتقا EQ  و هوش اجتماعي با سيستم كومان ايالات متحده بومي شده در ايران

دكتر ميرغفوريان
مدرس دانشگاه تهران

نقش اوليا در فرزندپروري در راستاي ارتقا  EQ

Dr. Checcozzo
پژوهشگر بين المللي حوزه اموزش در ايتاليا و فنلاند

نقش سيستم اموزشي Reggio Emilia در ارتقا EQ مهارت ها و  نواموزان

دكتر صائمي
روانشناس پژوهشگر
مدرس دانشگاه

تحليل شخصيت نواموزان با سيستم بومي شده در ايران به روش  MBTI و نقش ان در رويكرد اموزشي و پرورشي به نواموز

دكتر فرهادي
پزشك متخصص
پژوهشگر حوزه اموزش و پرورش

نقش بومي كردن سيستم هاي اموزشي نوين در ارتقا مهارت ها وEQ نواموزان

زمان
جمعه ٢٢ ارديبهشت ٩٦
ساعت ١١ صبح
رزرو صندلي
تماس با شماره هاي اين بنر

26290732

22290738

/*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*/