مراسم جشن روز معلم با حضور مربیان لگوی آموزشی-اردیبهشت96

مراسم جشن روز معلم با حضور مربیان لگوی آموزشی-اردیبهشت96

جشن روز معلم با حضور مربیان لگوی آموزشی، کادر دفتر مرکزی و آموزشگاه های شهر تهران، در روز جمعه پانزدهم اردیبهشت در رستوران گردان برج میلاد برگزار شد. در ادامه تصاویر مربوط به این رویداد را مشاهده می نمایید.

photo_2017-05-09_15-32-25

photo_2017-05-09_15-32-59

photo_2017-05-09_15-33-02

/*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*/