برگزاری دوره سوپرویژن مربی پویا برای مربیان سطح پایه نمایندگی تهران

برگزاری دوره سوپرویژن مربی پویا برای مربیان سطح پایه نمایندگی تهران

موسسه لگوی آموزشی در سال تحصیلی 96-97 با همکاری موسسه تربیت پویا اقدام به برگزاری “دوره سوپرویژن مربی پویا” کرده است. در این دوره که توسط آقای دکتر شریفیان برگزار می شود، مربیان پس از یک دوره چهار روزه که در شهریور و مهر ماه برگزار شد، در حین برگزاری کلاس های خود به صورت مستمر ارزیابی می شوند و در جلسات سوپرویژن که تا انتهای سال تحصیلی ادامه خواهد داشت، همراه با مدرس دوره، به بررسی عملکرد خود خواهند پرداخت.

در ادامه می توانید بخشی هایی از کارگاه چهار روزه این دوره را مشاهده کنید.

photo_2017-10-28_11-09-50 photo_2017-10-28_11-08-38 photo_2017-10-28_11-08-07 photo_2017-10-28_11-07-58 photo_2017-10-28_11-07-20 photo_2017-10-28_11-07-12 photo_2017-10-28_11-07-05 photo_2017-10-28_11-05-05

/*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*/