افتتاح نمایندگی لگوی آموزشی در شهرستان جهرم

افتتاح نمایندگی لگوی آموزشی در شهرستان جهرم

آدرس: جهرم، میدان امام خمینی، ابتدای کوچه البرز

مدیر نمایندگی: صادق پرویزی

کد پستی: 94391-74179

تلفن همراه: 09179912576

اینستاگرام: legoeducation_jahrom

/*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*/