جشنواره پایان سال مدارس تهران آغاز شد – توضیح بازی دومینو

جشنواره پایان سال مدارس تهران آغاز شد – توضیح بازی دومینو

طبق روال سال‌های گذشته، در کلاس‌های سطح پایه و مقدماتی مدارس شهر تهران، یکی از جلسات با عنوان “جلسه ارائه کار” با حضور والدین برگزار می‌شود تا آن‌ها بتوانند از نزدیک با فعالیت‌های انجام شده در کلاس‌ها آشنا شوند.

امسال نیز مانند گذشته جلسات ارائه کار در کلاس‌های مدارس شهر تهران از اسفند96 تا اردیبهشت 97 برگزار خواهد شد.

 هر سال در این جلسات یادبودی به دانش‌آموزان داده می‌شود و سعی می‌شود یادبود اهدایی شامل بازی‌ها یا فعالیت‌هایی مفید و همراه با اهداف آموزشی باشد.

امسال یادبود جلسه ارائه کار در سطح مقدماتی، بازی “دومینو” است که قوانین مدل ساده این بازی در راهنمای موجود در بسته وجود دارد. برای انجام بازی مدل پیچیده‌تر می‌توانید قوانین بازی را به صورت زیر در نظر بگیرید.

در مدل پیچیده این بازی که بسیار مهیج و مفید است، علاوه بر نکات مورد اهمیت در نمونه ساده، افراد باید بتوانند به صورت ذهنی محاسباتی انجام دهند و بر اساس آن تصمیم درست را بگیرند.

قوانین دومینوی پیچیده:

بازی مانند مدل ساده از جفت 6 شروع می‌شود.

ادامه دادن زنجیره نیز مانند مدل ساده می‌باشد. یعنی باید عددی مشابه یکی از سرهای زنجیره در کنار آن عدد قرار دهید.

اما تفاوت در اینجاست که پس از این که هر فرد کارت خود را بر روی زمین گذاشت، مجموع اعداد سرهای زنجیره شمرده می‌شود و اگر مجموع این اعداد مضربی از عدد 5 باشد، آن عدد به عنوان امتیاز برای فردی که کارت را گذاشته است ثبت می‌گردد.

 برای مثال در شکل زیر مجموع اعداد سرهای زنجیره، 7 می‌باشد که چون مضربی از 5 نیست، امتیازی برای نفر آخر که کارت را گذاشته است، ثبت نمی‌شود.

Untitled-1.cdr

بازی مانند مدل ساده ادامه می‌یابد. در بازی دونفره اگر فردی کارتی نداشت باید از بانک مانند قوانین بازی ساده کارت بردارد و اگر بازی چهارنفره باشد بانکی وجود ندارد و فقط نوبت خود را از دست داده است.

مانند بازی دومینوی ساده، در این بازی هم فقط از کارت اول امکان حرکت در چهار جهت وجود دارد.

در انتها، اعداد کارت‌های باقی مانده در دست طرف مقابل یا تیم مقابل به عنوان امتیاز شما محسوب می‌شود با این تفاوت که به آن عدد، اعداد مضرب 5 که در طول بازی جمع کرده‌اید نیز اضافه می‌شود.

/*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*/