افتتاح نمایندگی لگوی آموزشی در شهر ارومیه

افتتاح نمایندگی لگوی آموزشی در شهر ارومیه

ارومیه، خیابان دانشکده، خیابان عدالت، پلاک 23

مدیر نمایندگی: محمد علیپور

کد پستی: 5715936994

تلفن: 04433464220 – 09144457409

/*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*/