افتتاح نمایندگی لگوی آموزشی آمل

افتتاح نمایندگی لگوی آموزشی آمل

نمایندگی لگوی آموزشی آمل افتتاح شد.

آدرس: آمل، خیابان هراز، آفتاب 26، پلاک 87، خانه خلاقیت چیستا

تلفن: 01144268585 – 09112210586

مدیر نمایندگی: هادی حسین‌پور

/*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*/