افتتاح نمایندگی لگوی آموزشی در جزیره قشم

افتتاح نمایندگی لگوی آموزشی در جزیره قشم

نمایندگی لگوی آموزشی در جزیره‌ی قشم افتتاح شد.

قشم، شهرک الهیه، تقاطع بلوار سپیدار و کوچه بلوط، کوچه زیتون، مدرسه مولانا

مدیر نمایندگی: محمدصاق جمشیدی

کدپستی: 7951187914

تلفن: 07635247005

/*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*/