افتتاح نمایندگی لگوی آموزشی در شهر زاهدان

افتتاح نمایندگی لگوی آموزشی در شهر زاهدان

نمایندگی لگوی آموزشی در شهر زاهدان افتتاح شد.

زاهدان، بلوار دانشجو، روبروی دانشجو 12، نبش کوچه شهید شیبک، پلاک19، طبقه 1

مدیر نمایندگی: خانم بهاره ناصری

کدپستی: 9816893893

تلفن: 09153412262

/*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*/