توضیحات دوره

کلاس اختصاصی در خانه

 درخواست برگزاری کلاس انفرادی یا گروهی در خانه برای گروه سنی ۱ سال تا ۱۴ سال

از طریق لینک زیر می توانید جزییات دوره های در خانه را مشاهده کنید.  برای هماهنگی های بیشتر و نهایی کردن کلاس با شما تماس گرفته می شود

فرم درخواست