توضیحات دوره

 کلاس نونهالان حضوری

گروه سنی ۸ ماه تا ۳ سال

تجربه‌ی کلاس مادر و کودک لگو شامل مجموعه‌ای از بازی‌ها و فعالیت‌های گوناگون در خانه کودک لگو

طول دوره: ۱۲ جلسه

مدت زمان هر جلسه: ۶۰ دقیقه برای زیر ۳۰ ماه و ۹۰ دقیقه برای ۳۰ ماه تا ۳۶ ماه

نونهالان