group-2
دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86
سه روز از ساعت ۹ تا ۱۷
سه روز از ساعت ۹ تا ۱۷
سه روز از ساعت ۹ تا ۱۷

 هزینه شرکت در دوره‌های تربیت مربی لگوی آموزشی، به ازای هر یک روز 4500000 ریال می‌باشد.

HuSo مربیان سطح

photo_2016-04-17_11-01-18
علیرضا افشار آزاد
IMG_4933
پریسا ارباب